SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA PAYESİ
Haydar ALİYEV Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar ALİYEV’e; ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kalkınmasına öncülük etmiş başarılı devlet adamlığı, Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin kurulmasına katkıda bulunan çalışma ve gayretleri, Kafkasya ve dünya barışının temini ve tesisi yönündeki üstün çalışmaları nedeniyle, SDÜ Senatosu tarafından 18.11.1999 tarih ve 115/2 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.

Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI

18.11.1999

Özgeçmiş

Azerbaycan’nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinde büyük bir yere sahip olan Haydar Aliyev, 10 Mayıs 1923 yılında Azerbaycan’da doğdu. 1939'da Nahçıvan Pedagoji Teknik Lisesini bitirdikten sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Saint Patersburg olan Leningrat’ta özel yüksek öğrenim gördü.
1941 yılından itibaren Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Halk İçişleri Komiserliğinde ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Halk Komiserleri Meclisi’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Aliyev, 1944 yılında çalışmak için devlet güvenlik teşkilatlarına gönderildi. Bu dönemden itibaren devlet güvenlik teşkilatlarında çalıştı. 1964‘te Azerbaycan SSCB Bakanlar Kurulu devlet güvenlik komitesinde başkan yardımcısı, 1967 yılından itibaren ise başkan olarak görev yapan Aliyev, tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi.
1969 yılında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısında, Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri seçilerek partinin en yüksek konumlarından birine getirilen Aliyev, 1982 yılının Aralık ayında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyeliğine seçildi. SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi. Buradaki milletvekilliği görevini yaklaşık 20 yıl sürdüren Haydar Aliyev, 5 yıl da SSCB Yüksek Sovyeti Başkanı Yardımcısı olarak çalıştı. Dağlık Karadağ Sorununun baş göstermesi ile başlayan süreçte SSCB’nin politikalarını eleştiren Aliyev, istediği sonuçları alamaması üzerine 1991 yılının Haziran ayında Sovyetler Birliği Komünist Parti üyeliğinden istifa etti.
Azerbaycan’a dönen Haydar Aliyev, bir süre Nahcivan’da kaldı. Burada Azerbaycan Yüksek Sovyeti milletvekili olarak görev yaptı. 1991 ile 1993 yılları arasında Nahcivan Otonom Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca 1992 yılında Nahcivan’da düzenlenen parti kongresinde, Yeni Azerbaycan Partisi’nin parti başkanı seçildi. Halk tarafından iktidarda olması istenen Haydar Aliyev, yaklaşık 30 sene kadar politikanın içinde aktif rol oynadı. Birçok ödül, nişan ve yine birçok ülkenin fahri doktora unvanına sahip oldu. 4 kez Sovyetlerin Lenin Nişanı’nı alan Aliyev, Kırmızı Nişan gibi Sovyetlere ait birçok nişan daha kazandı ve iki defa Sosyalist Kahraman ilan edildi. 13 Nisan 1999‘da Türkiye Cumhuriyeti’nin o zamanki cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kendisine “Atatürk Barış Nişanı” layık görüldü.
Haydar Aliyev tedavi için gittiği ABD’de 12 Aralık 2003 tarihinde vefat etti.
SDÜ Senatosu tarafından 18.11.1999 tarih ve 115/2 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.
Haydar ALİYEV