SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA PAYESİ
Andrew MANGO Yazar

Türk Tarihi, özellikle Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerine yazdığı kitaplar ve yaptığı çalışmalar nedeniyle, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nun 12.06.2008 tarih ve 267/17 nolu kararı ile Prof. Dr. Andrew MANGO’ya Tarih Bilimi alanında “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR

12.06.2008

Özgeçmiş

İstanbul'da doğmuştur. İngiliz-Rus kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan biri olan İngiliz yazar, . İstanbul İngiliz Erkek Okulu (English High School For Boys) mezunudur. Yükseköğrenimini, Londra'daki School of Oriental Studies'de yapmış; Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Büyük İskender olayının İslamiyet içinde yer alan biçimleri üzerine yaptığı araştırmayla doktorasını vermiştir.
Mango, 1947'de öğrenciyken katıldığı BBC'de on dört yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulunmuştur.
Andrew Mango, o günden vefatına dek, bütün çalışmalarını Türkiye ile ilgili konularda araştırmalara ayırdı. Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Andrew Mango Londra'da oturuyordu. Türk insanına ve Türk tarihine, Atatürk’e olan ilgisi, hassasiyeti onun çalışmalarına da yansımıştır.
Türkiye'yle ilgili ilk yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınlandı. Turkey ve Discovering Turkey adlı tanıtıcı çalışmalarını Turkey: The Challenge of a New Role (1994) adlı kitabı izledi. Türkçe ‘de Atatürk (Modern Türkiye'nin Kurucusu) 2000 yılında yayımlandı.
6 Temmuz 2014 tarihinde 88 yaşında Londra'daki evinde hayatını kaybetti.
SDÜ Senatosu tarafından 12.06.2008 tarih ve 267/17 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.
Andrew MANGO