SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA PAYESİ
Mehmet ÖZÇAY Hattat

Ulusal ve uluslararası arenada kadim hat sanatımız sahasında ülkemizi başarıyla temsil eden, eserleri ile genç nesillere yeni ufuklar açan, sanatında eski ile yeniyi harmanlayarak yeni bir yol açan, ünü ülkemiz sınırlarını aşmış sanatkârımız, Hattat Mehmet ÖZÇAY’a üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığının ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının teklifi, SDÜ Senatosunun 08.03.2018 tarih ve 488/12/b sayılı olurları ile geleneksel sanatımızı gelecek nesillere aktarma yönündeki çabaları, ülkemizin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle “Fahri Doktora” verilmiştir.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

08.03.2018

Özgeçmiş

1961 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini 1980'de Gerede'de tamamladı. 1986 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Özçay, 1982'de Erzurum'lu hattat Fuad Başar'dan sülüs ve nesih hatlarını meşketti ve kendisinden icazet aldı.
İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) düzenlediği milletlerarası hat yarışmalarının ilk ikisine (1986 ve 1989) katılan Özçay, bu müsabakalarda başta sülüs-nesih dalında birincilik olmak üzere muhtelif dallarda altı ödül kazandı. 1992'de ilk baskısı yapılan bir mushafının yanında Yasin-i Şerif gibi eserlerinin ve birçok levhalarının da sanat baskıları gerçekleştirildi. Özçay yirmi beş yıllık sanat hayatından seçtiği eserlerini 2007 yılında Arapca “Nur-u Ayni” ve İngilizce “Spoken By The Hand Heard By The Eye” adlı iki ayrı albümde neşretti.
Milletlerarası hat yarışmalarında juri üyelikleri de yapmakta olan Özçay, şahsi sergilerinin yanında yurt içi ve yurt dışında yirmiden fazla milletlerarası sergiye iştirak etti.
Bilhassa celî yazılarında kullandığı renkli ve şeffaf mürekkeplerle bütün kalem hareketlerini göstererek eserlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Karalama geleneğinde ilk defa uyguladığı celî sülüs ve celî nesih renkli karalamalarla da bu alanda kendi tarzını oluşturdu.
Mehmed Özçay'ın yurt içi ve yurt dışındaki muhtelif müze ve koleksiyonlarda, celî sülüs, sülüs, nesih, icâze ve celî dîvânî hat nevîleriyle yazdığı yüzlerce eseri bulunmaktadır.
SDÜ Senatosu tarafından 08.03.2018 tarih ve 488/12/b sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.
Mehmet ÖZÇAY