SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA PAYESİ
Reinhard THOMALLA Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı

Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik, siyasi ve toplumsal ilişkilerin gelişmesine katkılarda bulunmuş bu çerçevede, Türk işletmelerinin Alman yerel ekonomisine uyumu, teşvik edilmesi gibi konularda çalışmalar yapmış, Türkiye Araştırmalar Merkezi ile birlikte çalışmalar yürütmüş; Almanya ve Türkiye’de Türk Ekonomisi ve girişimci gücü hususunda pek çok konferanslar vermiş, bununla birlikte, SDÜ ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmalarla Almanya’daki araştırma ve enstitüler ile SDÜ arasında bir köprü görevi üstlenmiş Reinhard THOMALLA’ya Türkiye’de tarımın ekonomiye katkısı yönündeki teknolojinin ve metodun geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı, SDÜ Senatosu tarafından 02.09.2003 tarih ve 169/6 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.

Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI

02.09.2003

Özgeçmiş

Vestfalya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. Almanya.
Reinhard THOMALLA, Türkiye- Almanya arasındaki ekonomik, siyasi ve toplumsal ilişkilerin gelişmesine katkılarda bulunmuş bu çerçevede, Türk işletmelerinin Alman yerel ekonomisine uyumu, teşvik edilmesi gibi konularda çalışmalar yapmış bir bürokrattır. Türkiye Araştırmalar Merkezi ile birlikte çalışmalar yürütmüş; Almanya ve Türkiye’de Türk Ekonomisi ve girişimci gücü hususunda pek çok konferanslar vermiştir.
Bununla birlikte THOMALLA, SDÜ ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmalarla Almanya’daki araştırma ve enstitüler ile SDÜ arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Vestfalya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Reinhard THOMALLA’ya AB- Türkiye konulu bilimsel toplantılardaki rolü, Türkiye’de tarımın ekonomiye katkısı yönündeki teknolojinin ve medodun geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı, SDÜ Senatosu tarafından 02.09.2003 tarih ve 169/6 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.
Reinhard THOMALLA