SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA PAYESİ
Fuat SEZGİN Prof. Dr.

Bilim tarihi, özellikle İslam Bilimleri tarihi ve coğrafya sahalarında yaptığı ilmi araştırmalar, yayınladığı çok değerli yayınlar, kataloglar, kurduğu enstitüler ve tanıtım çabalarıyla dünya çapında itibarlı bir bilim adamı ve “şarkiyatçı” olarak kabul edilen, ayrıca İslam alimlerinin keşiflerini, icatlarını ve bilim dünyasına kazandırdığı eser örneklerini müzecilik seviyesinde bir araya getirerek sergileyen, bu çabalarıyla İslam medeniyetinin büyüklüğü ve zenginliğinin anlaşılması hususunda insanlık nazarında bir farkındalık yaratan Sayın Prof. Dr. Fuat SEZGİN’e Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nun 14.04.2016 tarih ve 453/1 sayılı kararı ile; “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

14.04.2016

Özgeçmiş

İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın önde gelen bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te doğdu. Ortaokul ve lise tahsilini Erzurum´da tamamlayan Sezgin, 1943- 1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, "İslami Bilimler ve Oryantalizm" alanında öncü bir yere sahip olan Alman oryantalist Hellmut Ritter (1892- 1971)'in yanında öğrenim görmüştür. 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı. 1954'te Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde, "Buhari'nin Kaynakları" adlı doktora tezini tamamlayarak doçent oldu. Bu teziyle, hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari(810-870)'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil, "yazılı kaynaklara dayandığı" tezini ortaya atmıştır.
27 Mayıs 1960 askeri darbesi sırasında üniversiteden uzaklaştırılan ve 147’likler diye bilinen akademisyenler arasında yer alan Sezgin, 1965 yılında misafir doçent olarak ders verdiği Frankfurt Üniversitesi’nde profesör oldu. Bilimsel çalışmalarında Arap-İslam kültür çevresinde tabii bilimler tarihi alanına ağırlık veren ve bu alanda 1965 yılında habilitasyon çalışmasını yapan Sezgin, İstanbul’da iken başladığı 7./14. yüzyıldan itibaren gelişen Arap-İslam edebiyatı tarihi çalışmasına Almanya’da da devam ederek, orientalistik çalışmaları için kaynak eser haline gelmiş ve hala aşılamamış 13 ciltlik eserinin ilk cildini 1967’de, son cildini ise 2000 yılında yayınlamıştır.
Sezgin 1982 yılında J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü ve 1983’de Enstitü müzesini kurdu. Enstitüye bağlı olarak kurduğu müzede Sezgin, İslam kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı numunelerini sergilemektedir. 2003 yılında yayınlanan Müzede bulunan objeleri tanıtmak ve İslam kültür çevresindeki bilimsel gelişmeyi göstermek için hazırlanan Wissenschaft und Technik im Islam isimli katalog Fransızca, Arapça, İngilizce ve Türkçesi dillerinde de yayınlandı.
Prof. Dr. Fuat Sezgin son olarak, Arap-İslam Bilimleri Enstitüsü için hazırladığı bilimsel araç ve gereçlerin benzerlerini yaptırarak, açılışını 25 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul İslam, Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin açılmasına önder olmuştur.
Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görülmüştür. Bunlardan bazıları Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğidir. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin´e fahri doktora unvanı verilmiştir. Ayrıca Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir.
Prof. Dr. Fuat Sezgin öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü´ne layık görülmüştür.
SDÜ Senatosu tarafından 14.04.2016 tarih ve 453/1 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.
Fuat SEZGİN