SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA PAYESİ
Halil İNALCIK Prof. Dr.

Dünyaca tanınan ve birçok öğrenciye ışık tutan sosyal bilimci, yaptığı çalışmalarla “hocaların hocası” unvanına sahip ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İNALCIK’a; yazdığı eserlerle Osmanlı-Türk tarihini dünyaya tanıtması, özellikle Osmanlı tarihi hakkında yaptığı çalışmalar, Türk tarihinin yurt dışındaki en bilinen öğretmenlerinden biri olarak anılması, Osmanlı tarihi üzerine yaptığı sayısız çalışmalar, dünya literatüründe geniş yer bulan makaleleri, kitapları, konferansları, Türk Tarih Yazıcılığına yaptığı üstün katkılar nedeniyle, SDÜ Senatosu tarafından 13.03.2008 tarih ve 264/6 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR

13.03.2008

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu. İlk tahsilini 1923-1930 arasında Ankara Gazi Mektebi’nde yapan İnalcık, orta tahsilini 1931’de Ankara’da Gazi Muallim Mektebi’nde; lise eğitimini o dönemin en iyi okullarından biri olan Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi’nde 15 Eylül 1935’te tamamladı. Yüksek tahsiline 1935’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (AÜDTCF) başladı. 1940’ta mezun olan İnalcık, Timur üzerinde hazırladığı bir seminerle Fuad Köprülü’nün dikkatini çekti, onun takdir ve tavsiyesiyle 30 Nisan 1940’da AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü’ne ilmî yardımcı tayin edildi. 1942’de Türkiye’de sosyo-ekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden biri olan Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı teziyle doktor oldu. 28 Nisan 1942’de AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü’ne asistan olarak atanan İnalcık, 15 Aralık 1943’te Viyana’dan ‘Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı unvanlı teziyle doçentliğe atandı. 1945’te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Şevkiye Işıl hanımla evlendi. Araştırma sahasını doktora tezinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve ekonomik meselelerine yoğunlaştıran İnalcık, İstanbul’da Osmanlı arşivlerinde ve Bursa şer’iyye sicilleri üzerinde araştırmalar yaptı. 1947’de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi.
İnalcık, 2 Haziran 1952’de Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği teziyle profesörlük pâyesi aldı. 1957’de Türkiye’ye döndü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (AÜSBF) Osmanlı, Avrupa ve Amerika tarihi okuttuğu gibi “İdari Teşkilât Tarihi” ve “Devrim Tarihi” derslerini de üstlendi.
1966’da Uluslararası Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Kurumu’na üye seçildi. İnalcık, burada Türk tarih ve kültürünün tanıtılması yolunda büyük gayret sarf etti. 1971-74 yılları arasında bu kurumun başkanlığını yaptı. 1967’de Münih’te Uluslararası Müsteşrikler Kongresi’ne iştirak etti. Aynı yıl Princeton ve Pennsylvania üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler verdi. 1971’de İngiltere Royal Historical Society tarafından “corresponding member” seçildi. 1972’de otuz yıl çalıştığı AÜDTCF’den emekli oldu.
1972’de Chicago Üniversitesi tarafından imtiyazlı profesör önerisiyle bir davet alan İnalcık, Tarih Bölümünde profesör olarak çalışmaya başladı. 1986 yılında yaklaşık 15 yıldan beri çalışmakta olduğu Chicago Üniversitesinden emekli oldu. 1990–92 arasında Harvard ve Princeton üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler veren İnalcık, 1991’de Türk tarih ve kültürüne yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Hizmet Madalya ve Diplomasına layık görüldü. Halil İnalcık, 1992’de Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör Prof. Ali Doğramacı tarafından lisansüstü tarih okutacak Tarih Bölümü’nü kurmak üzere davet edildi. Aynı yıl, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na üye, Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) şeref üyesi seçildi. İnalcık, 1998’de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in elinden İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Ödülünü aldı.
Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilmiştir.
İnalcık, 25 Temmuz 2016 tarihinde vefat etti.
SDÜ Senatosu tarafından 13.03.2008 tarih ve 264/6 sayılı karar ile “Fahri Doktora” payesi verilmiştir.
Halil İNALCIK